Referát administrativy (OIT CP)

Zaměstnanci

Referát administrativy spravuje administrativní a projektové činnosti OIT. Pracovníci oblasti propagace zajišťují komunikaci služeb ústavu v rámci univerzit i mimo ni. Podílí se na organizaci nejrůznějších akcí pořadaných nebo spolupořádaných OIT. Vytváří propagační materiály a průběžně aktualizaují obsah ústavních webů a profilů sociálních sítí.

IT HELPDESK