Oddělení podpory provozu informačních technologií (IT) (OIT CP)

Vedoucí

Zaměstnanci

 

Oddělení podpory provozu informačních technologií zajišťuje řešení běžných provozních požadavků uživatelů, a to ve spolupráci s ostatními odděleními OIT, případně správci výpočetní techniky na dalších pracovištích. Dohlíží a rozvíjí systém pro správu požadavků (helpdesk) a komunikuje se systémovými integrátory univerzitních součástí. Zabezpečuje aktuální podobu uživatelských návodů a dalších informací pro běžné uživatele, metodicky vede SIF a OSVT.

IT HELPDESK