Oddělení ekonomických systémů (OIT CP)

Zaměstnanci

 

Oddělení ekonomických systémů je odpovědné za správu ekonomického a personálního informačního systému, zavádění jeho aktualizací, komunikaci s klíčovými uživateli i s externími dodavateli a řešení aktuálních problémů. Dále také tvoří uživatelské sestavy, souhrny, sumáře, transporty dat mezi dalšími IS a pravidelné statistické výkazy subjektům státní správy atd. Jednotliví členové týmu připravují uživatelskou dokumentaci k zákaznickým aplikacím a poskytují podporu všem uživatelům IS.

IT HELPDESK