Oddělení infrastruktury (OIT CP)

Vedoucí

Zaměstnanci

 

Oddělení infrastruktury zabezpečuje provoz a správu univerzitní počítačové (drátové i bezdrátové) sítě a celouniverzitních serverů, serveroven a datacenter v Brně a v Lednici. Stará se o provoz a administrátorskou podporu přístupového systému. Zajišťuje poradenství a schvalování realizací serverových řešení pro fakulty v souladu s jednotnou koncepcí ICT univerzity. Podílí se na rozvojových aktivitách v oblasti ICT a zastupuje univerzitu při komunikaci s organizacemi z ICT oblasti.

IT HELPDESK