Oddělení infrastruktury a správy koncových stanic

Vedoucí: Ing. Jiří Passinger
Sekretariát: Mgr. Sandra Donáczi
Další informace: Zaměstnanci

IT HELPDESK