Pravidelné školení vyplňování cestovních příkazů a výkazů

17. 3. 2022 -

Každý měsíc se uskuteční online školení.

 

Každý měsíc se uskuteční online školení vyplňování cestovních příkazů a výkazů v systému cestovních náhrad verso3. Školení je primárně určeno pro zaměstnance, kteří se systémem ještě nemají zkušenosti. Mohou se však zúčastnit všichni, kdo mají zájem. 

Níže jsou uvedeny první tři termíny s odkazem na připojení.

24.3.2022 13:30-14:30
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad806e8923c624424b37efe20f3a051e3%40thread.tacv2/1647409492303?context=%7b%22Tid%22%3a%220fc379c2-9aac-4a1c-9fbd-f4dc20999e9c%22%2c%22Oid%22%3a%225fdbe0c6-ab76-4292-ad11-37a7a50cd887%22%7d

19.4.2022 13:30-14:30
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad806e8923c624424b37efe20f3a051e3%40thread.tacv2/1647410572101?context=%7b%22Tid%22%3a%220fc379c2-9aac-4a1c-9fbd-f4dc20999e9c%22%2c%22Oid%22%3a%225fdbe0c6-ab76-4292-ad11-37a7a50cd887%22%7d

19.5.2022 13:30-14:30
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad806e8923c624424b37efe20f3a051e3%40thread.tacv2/1647411197887?context=%7b%22Tid%22%3a%220fc379c2-9aac-4a1c-9fbd-f4dc20999e9c%22%2c%22Oid%22%3a%225fdbe0c6-ab76-4292-ad11-37a7a50cd887%22%7d

Všechny termíny jsou uvedeny na MS Teams v týmu IT školení a semináře, kanál  Systém cestovních náhrad – cestovní příkazy, výkazy
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad806e8923c624424b37efe20f3a051e3%40thread.tacv2/Syst%25C3%25A9m%2520cestovn%25C3%25ADch%2520n%25C3%25A1hrad%2520-cestovn%25C3%25AD%2520p%25C5%2599%25C3%25ADkazy%252C%2520v%25C3%25BDkazy?groupId=dd198f89-2d96-4ba7-b3ed-481bebfaa9c2&tenantId=0fc379c2-9aac-4a1c-9fbd-f4dc20999e9c

IT HELPDESK