Školení UIS

22. 9. 2021 -

Školení práce s Univerzitním informačních systémem se zaměřením na učitelské aplikace.

Dne 27. 9. v 15:00 proběhne v MS Teams další školení práce s Univerzitním informačních systémem (UIS) – tentokrát se zaměřením na učitelské aplikace. Čeká na Vás komplexní představení možností aplikací modulu Záznamník učitele včetně zajímavých tipů.

 

Obsah školení:

  • nastavování rolí vyučujících a přidělování rozvrhových akcí
  • docházka, možnosti zobrazení a tisku seznamu studentů
  • zasílání hromadných mailů vybraným studentům
  • průběžné hodnocení – zakládání archů průběžného hodnocení
  • rozpisy témat a odevzdávárny
  • vypisování termínů, rezervace místností – testy a zkoušení
  • zakládání testů, propojování s termíny, přenos výsledků – zkušební zpráva
  • vyplňování, editace, automatické procesy

 

Ze školení bude pořízen záznam.

 

Název týmu: "IT školení a semináře"

Kód týmu: i1ynctk

Odkaz: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6e449494a51940ce9c808b792cfd6deb%40thread.tacv2/1632255433752?context=%7b%22Tid%22%3a%220fc379c2-9aac-4a1c-9fbd-f4dc20999e9c%22%2c%22Oid%22%3a%22698cd139-ae6c-4ff6-8328-93b192425203%22%7d

IT HELPDESK