Zavedení Wi-Fi v MŠ Hrášek

30. 6. 2021 -

V prostorách zaměstnanecké MŠ Hrášek došlo k techniologickému pokroku.

 

Za OIT bychom vám rádi představili technologický pokrok, který uvítají především rodiče z řad zaměstnanců MENDELU, jejichž děti navštěvují zaměstnaneckou mateřskou školku Hrášek. Ve všech prostorách školky je nyní zpřístupněná Wi-Fi. Věříme, že tento krok přispěje k rozvoji edukativní činnosti směrem k dětem při maximálním využití moderních technologií.

 

V případě problémů spojených s provozem Wi-Fi prosím kontaktujte helpdesk MENDELU přes požadavkový formulář na https://helpdesk.mendelu.cz/.

IT HELPDESK