Spuštění elektronických cestovních příkazů

1. 4. 2021 -

Spuštění elektronických cestovních příkazů pro zaměstnance MENDELU od 1. 4. 2021

Uplynul měsíc zkušebního provozu elektronických cestovních příkazů (CP), které jsou vám k dispozici na adrese: https://verso3.mendelu.cz/
případně jako další systém na univerzitním rozcestníku https://systemy.mendelu.cz dostupného z univerzitního webu.
Také proběhla již dvě školení a bude organizováno ještě jedno 7.4. v 9 h. Pozvánku jste již obdrželi dříve.


Od 1.4.2021 je aplikace spuštěná v produkčním provozu. Testovací data byla vymazána a byly doplněny některé funkcionality, které vzešly z připomínek účastníků školení.

Upozorňujeme, že současné listinné cestovní příkazy již nebudou akceptovány. Všechny cestovní příkazy musí být podány, schváleny vedoucím pracoviště, příkazcem a správcem rozpočtu před cestou. Po návratu vykázány v aplikaci, schváleny a odevzdány k proplacení. Výplata cestovních příkazů bude probíhat bezhotovostně na účet zaměstnance po zaúčtování cestovního příkazu na Ekonomickém odboru.

V listinné podobě budou akceptovány pouze cestovní příkazy, které byly schváleny do 31.3.2021. Tyto příkazy doběhnou v původní režimu, i když se cesta uskuteční po 1.4.2021.

Stejně tak původní listinná forma cestovního příkazu bude využívána pro osoby, které nejsou v pracovním vztahu s univerzitou a mají sjednané proplacení cestovních náhrad na základě smlouvy dle Občanského zákoníku (Dohoda občan).

Na závěr připomínám, že přihlašovací údaje jsou shodné jako do UIS. Stručný návod je dostupný zde: https://tech.mendelu.cz/33120-evidence-cestovnich-prikazu

Podrobnější uživatelský návod ve formě dokumentu je dostupný zde: https://tech.mendelu.cz/wcd/w-rek-tech/subory/cp_manual.pdf

Případné dotazy směrujte na: https://helpdesk.mendelu.cz/

IT HELPDESK