Změna nahrávání v MS Teams

15. 2. 2021 -

Došlo ke změně ukládání nahrávky v MS Teams.

1) Schůzka v týmu:

Schůzka se po ukončení nahrávání uloží a je automaticky nahrána do cloudového uložiště Sharepoint. Odkaz se zobrazí v daném týmu v záložce příspěvky.

Nově se však nahrávka konvertuje do mp4 souboru a je možno ji nalézt pod záložkou soubory v adresáři Recordings. Nahrávku je možno stáhnout popřípadě přímo pustit v MS Teams.

 

2) Schůzka, která není vytvářena přes tým. (např standardní hovor):

Zde se nám soubor s nahrávkou uloží rovněž do cloudu a odkaz nalezneme v chatu dané schůzky.

IT HELPDESK