KDO JSME

Jsme specializované IT pracoviště Mendelovy univerzity v Brně

CO DĚLÁME

  • Staráme se o koncepci a rozvoj informačních a komunikačních technologií
  • Spravujeme agendové, ekonomické, studijní nebo také knihovnické informační systémy
  • Provozujeme a spravujeme webové stránky univerzity https://mendelu.cz/
  • Zabezpečujeme provoz a rozvoj univerzitní drátové i bezdrátové počítačové sítě na většině organizačních součástí univerzity
  • Pečujeme o hladký běh desítek celouniverzitních serverů, dohlížíme na přístupový systém univerzity a pomáháme vykazovat studia i vědy a výzkumu
  • Poskytujeme metodickou podporu fakultním IT správcům
  • Opravujeme a nakupujeme výpočetní techniku
  • Zajišťujeme přímý servis koncovým uživatelům, celoškolským a rektorátním pracovištím
  • Zastupujeme univerzitu u partnerských organizací (CESNET, EUNIS CZ, KC VVŠ)

IT HELPDESK