Nová aplikace podpisových vzorů

2. 9. 2020 -

OIT pro Vás připravil novou aplikaci podpisových vzorů.

Aplikace Podpisové vzory slouží ke sběru a evidenci podpisových vzorů (evidence vazeb příkazců, správců rozpočtu a řešitelů) ze všech nákladových středisek a SPP prvků, které jsou následně verifikovány a aktivovány Ekonomickým odborem. Tato evidence podpisových vzorů je nutným základem pro v budoucnu budované elektronické formuláře a pro jejich schvalovací workflow. Stručný manuál k ovládání aplikace můžete najít zde.

IT HELPDESK