IT MENDELU slaví 50 let

27. 11. 2018 - PR-ÚIT

Mendelova univerzita v Brně letos slaví 50. výročí IT útvaru.

S radostí Vám oznamujeme, že Mendelova univerzita v Brně letos slaví 50. výročí našeho IT útvaru. Při této příležitosti proběhne za přítomnosti předsedy klubu ředitelů a ředitele CESNETu, slavnostní jednání klubu ředitelů, konkrétně v úterý 11. 12. 2018 na půdě Mendelovy univerzity v Brně. V rámci programu je také zajištěna prohlídka zajímavých míst areálu univerzity.  

Těšíme se na všechny pozvané, jak z místního prostředí, tak ze vzdálenějších míst.

ÚIT MENDELU

Komentáře