Návštěva z firmy Microsoft

17. 5. 2018 - PR-ÚIT

Prezentace licenčních podmínek firmy Microsoft.

V pátek 4. 5. 2018 proběhl na půdě Mendelovy univerzity v Brně seminář se zástupci firmy Microsoft. Semináře se zúčastnili nejen zástupci z naší univerzity, ale také z dalších moravských vysokých škol. V prostorách učebny budovy X nám byly prezentovány zejména nové licenční podmínky firmy Microsoft, kdy se již nebude licence vztahovat na zařízení, nýbrž na konkrétního uživatele. Dále byly prezentovány také novinky v produktech Microsoft, především pak v O365.