Změna bezpečnostních politik při přístupu do UIS

29. 11. 2017 - PR ÚIT

Zvýšení bezpečnosti užívání informačního systému.

Vzhledem ke změně bezpečnostních politik k přístupu k UIS, dojde od 1. 1. 2018 k vynucení změny všech nevyhovujících hesel, jejímž důvodem je zvýšení bezpečnosti užívání informačního systému.

Změny ve svém nastavení můžete provádět již od dnešního dne, od 1. 1. 2018 bude změna již vynucená. Můžete zadat vlastní heslo, nebo si kliknutím vybrat jedno z bezpečných hesel vygenerovaných systémem.

Heslo můžete sami změnit ve svém nastavení v UIS. Osobní administrativa – Nastavení informačního systému – změna hesla.

Každá skupina uživatelů (dle úrovně oprávnění) bude mít jiné požadavky k vytvoření nového hesla s různou dobou platnosti. Požadavky naleznete ve Vašem nastavení nového hesla v UIS.


Jak zajistíte, aby Vaše heslo bylo ještě bezpečnější?

  • Vhodné heslo je složené z několika slov, číslic a speciálních znaků.
  • Zvolená slova by neměla mít žádnou souvislost s Vámi nebo s univerzitou – vlastní jména, data nebo zeměpisné názvy lze snadno uhodnout.
  • Vyhněte se také příliš jednoduchým heslům, jako jsou posloupnosti (1234, qwertz) nebo jednoduchá slova (heslo, login).
  • Záměny písmen za znaky, jako je @ místo a, nebo $ místo s, sílu hesla příliš nezvýší.
  • Vyjmutí některých částí slov z věty (např. Dneska slunce moc nehřeje - dnslmone).
  • Přesmyčky – překlopení slova nebo jeho částí (Encyklopedie – eidepolkycne, klopedieency).
  • Do slova mezi písmena vkládat čísla (Enc1ykl9ope9die3).
  • Záměna písmen za čísla, na která se podobají (3ncyk10p3di3)

V případě dotazů či problémů, se neváhejte obracejte na systémové integrátory jednotlivých fakult, případně na helpdesk MENDELU

Komentáře