Výpadky počítačové sítě, telefonie a komerčních sítí

20. 3. 2017 - PR ÚIT

Pozor! Dojde k výpadkům počítačové sítě, telefonie a komerčních sítí.

Z důvodu stavebních prací bude v termínu pátek 24. 3. 2017 19 hod. až neděle 26. 3. 2017 23 hod., docházet k výpadkům počítačové sítě v areálu MENDELU (Černá pole) na budovách A, D, J, O, P, R. Dále ke globálním výpadkům telefonie pevných linek, Wi-Fi sítě mendelu-host a drátového komerčního připojení. Za Ústav infromačních technologií děkujeme za pochopení. V případě nejasností se obracejte na helpdesk@mendelu.cz.

Due to construction works, there will be some network downtimes in at MENDELU campus in the buildings A, D, J, O, P, and R from 24 March 2017 7:00pm until 26 March 2017 11:00pm. Also to the global blackouts of landlines, Wi-Fi mendelu-host network and wired commercial connection. Department of Information Technology thanks for you understanding. If you have any further questions, do not hesitate contact helpdesk@mendelu.cz.