O tom, jak startovala EET nejen na MENDELU

25. 1. 2017 - PR ÚIT

Petr Novák - O elektronické evidenci tržeb.

Po přijetí zákona, který zavádí EET nejen pro živnostníky a společnosti, ale také organizace jako jsou např. vysoké školy (za předpokladu, že jejich vedlejší činnost přesáhne určité procento), se i na MENDELU začala tato problematika akutně řešit.

V první fázi jsem jako osoba pověřená řešením EET na všech provozech MENDELU navštívil veletrh EET, který byl uspořádaný k příležitosti zavádění EET, kde mimo účasti ministra financí pana Andreje Babiše vystavovalo asi 25 dodavatelů své systémy a pokladny. Přesto, že všechny tyto firmy ve svých propagačních materiálech uváděly, jak EET již zvládají, jsme později zjistili, že EET systémy jsou ve fázi vývoje, funkční jen částečně nebo obsahují několik zásadních chyb. Vše nebylo zapříčiněno jenom vinou vývojářských společností, ale i pozdě dodanou metodikou s nepřesnými parametry. Nicméně chyby byly velmi brzo odstraněny a my jsme mohli nasadit požadovaná řešení a přejít do fáze testování. Samozřejmě pro systémy, které na MENDELU již fungovaly, jsme řešení hledali v těchto systémech, proto například ve stravovacím provozu byla řešena EET přímo v stávajícím systému a obdobně i u rezervační nebo restaurační aplikace. Narazili jsme ale i na místa, kde informační nebo ekonomické systémy nebyly žádné (vystavovaly se jen klasické paragony), a proto zde bylo vybráno řešení v podobě elektronické pokladny, která nejenže vytiskne plnohodnotnou účtenku (daňový doklad), ale udělá i elektronickou evidenci tržby a vytiskne doklad s potřebnými vygenerovanými kódy.

Všechny provozy, kterých se EET v první vlně týkala, byly v rámci příprav zmapovány a zaregistrovány v portálu EET, kde byl rovněž vytvořen potřebný certifikát. První vlna EET byla spuštěna 1. 12. 2016 a to pro ubytovací a stravovací služby. Provozy, kterých se toto týkalo, byly zavčas upraveny a doplněny o vygenerovaný certifikát tak, aby splňovaly všechny zákonné povinnosti.

V současné době asi za měsíc a půl provozu máme zaevidovaných přes 30 000 účtenek na 10 provozovnách. Od 1. 3. 2017, se spuštěním druhé vlny, počet těchto provozů podléhající EET povinnosti stoupne. Jedná se o místa, kde se prodávají univerzitní produkty nebo jakékoliv zboží (například reklamní předměty). Toto rozšíření bychom měli již bez problémů zvládnout a díky sestavám registrovaných tržeb (z portálu ministerstva financí) jen sledovat, jak se nám tržby správně evidují.  

Přesto, že se EET mnoho provozovatelů restauračních a ubytovacích zařízení obávalo, ukázalo se, že zavedení EET v případě použití ověřených systémů nenese žádné větší náklady. V ojedinělých případech lze EET vyřešit použitím chytrého telefonu s bezplatnou aplikací a dokonce i bez mobilní tiskárny (evidenční povinnost je splněna i zasláním účtenky na e-mail zákazníka). Restaurační provozy jsou naopak zvýhodněny nižší sazbou DPH na stravu, ke zdražování by tak neměl být důvod.

I v praxi se nyní ukazuje, že tam, kde byly systémy nebo jakákoliv evidence zavedena již dříve, EET nepřidává další práci s doklady, obsluha stále pracuje se stejnou pokladnou, která zaregistruje tržbu a na účtenku vytiskne dva kódy navíc. Na místech, kde neměly žádné systémy, je nutnost se naučit ovládat alespoň jednoduchou pokladnu, která však přináší mimo EET i zpřehlednění dokladů a vykazování denních tržeb. Taktéž snižuje chybovost obsluhy při účtování ručně psaných dokladů.

Osobně jsem rád, že univerzita jde příkladem a EET povinnost včetně všech doplňujících nařízení na všech provozech řádně dodržuje.

 Ing. Petr Novák, vedoucí Oddělení informačních systémů