Co děláme? 

Naše činnost vyplývá z Nařízení rektora 09/2021: Struktura a obsahová náplň činnosti rektorátních a celoškolských pracovišť. Poskytujeme služby pro studenty, zaměstnance, ústavy, fakulty a širší veřejnost.

Služby pro rektorátní, celoškolská pracoviště a SKM

 • Připojování zařízení do drátové sítě
 • Správa aktivních síťových prvků
 • Podpora bezdrátové sítě Eduroam
 • Zřízení přístupu k internetu pro hosty (komerční Wi-Fi)
 • Podpora všech celouniverzitních systémů  prostřednictvím IT správců na fakultách
 • Housing serverů v datacentru X
 • Konzultace v oblasti pořizování IT technologií
 • Technologie pro webové stránky
 • Zřízení prostoru na MS Sharepoint
 • Zajištění přístupu k celouniverzitním licencím SW (produkty MS, Office 365. antivirový systém apod.)
 • Pravidlená školení IT správců
 • Technická pomoc systémovým integrátorům a webmasterům
 • Návody na celouniverzitní technologie
 • Opravy a nákup výpočetní techniky
 • Správa HW a SW vybavení koncových zařízení u zaměstnanců (přímá podpora)
 • Správa a podpora dílčích IS pro dané součásti

 

Služby pro fakulty a ústavy

 • Připojování zařízení do drátové sítě
 • Správa aktivních síťových prvků
 • Podpora bezdrátové sítě Eduroam
 • Zřízení přístupu k internetu pro hosty (komerční Wi-Fi)
 • Podpora všech celouniverzitních systémů  prostřednictvím IT správců na fakultách
 • Housing serverů v datacentru X
 • Konzultace v oblasti pořizování IT technologií
 • Technologie pro webové stránky
 • Zřízení prostoru na MS Sharepoint
 • Zajištění přístupu k celouniverzitním licencím SW (produkty MS, Office 365. antivirový systém apod.)
 • Pravidlená školení IT správců
 • Technická pomoc systémovým integrátorům a webmasterům
 • Návody na celouniverzitní technologie

 

Služby pro fakulty a ústavy v rámci hlavní činnosti (placené)
* ceny bez DPH, do zdroje 1502

V případě zájmu o některou z níže nabízených služeb nás kontaktujte na adrese reditel.oit@mendelu.cz

SlužbaPopisCena
Opravy výpočetní techniky Opravy a výměny hardwaru, čištění počítačů,  výměny komponent 350 Kč / hodina
Softwarová údržba PC, NTB apod.

Aktualizace a instalace OS, instalace a konfigurace softwaru,
odvirování, řešení problémů

350 Kč / hodina
Odborná konzultace při zadávání VZ Příprava podkladů pro VZ v oblasti IT, kompletace zadávací dokumentace  600 Kč / hodina
Instalace a konfigurace serverů Instalace OS a konfigurace fyzického nebo virtuálního serveru dle požadavků  od 500 Kč / hodina

Webové aplikace

Tvorba a údržba webových aplikací od návrhu až po realizaci

500 kč / hodina

Komplexní služby správy koncových stanic

(pro ústavy)

 • Opravy hardwaru
 • Čištění počítačů, výměny komponent
 • Komplexní SW údržba koncových stanic
 • Servisní zásahy nejpozději do dalšího prac. dne
 • 40 h správy v paušálu
 • Výhradní správa ÚIT
dle domluvy a počtu zaměstnanců
Správa serverů
 • Monitoring služeb
 • Řešení incidentů
 • Aktualizace OS a aplikačního SW
 • Zajitění bezpečnosti
 • 10 h rozvojových prací v paušálu
od 5000 Kč / ROK / server
Webmastering
 • Aktualizace webu dle pokynu zadavatele v rámci standardu RS EMERSION
 • Dodržování JVS
 • Dodržování zásad přístupnosti a použitelnosti
 • 45 h v paušálu
 • 5 h rozvojových prací z ceníku
8 000 Kč / ROK/ web

 

IT HELPDESK