Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém (UIS) je základní informační systém naší univerzity, obsahuje všechny administrativní údaje o studijním a vědeckovýzkumném procesu univerzity. Obsahuje také agendy pro řízení provozu univerzity -- management počítačové sítě, přístupový systém, dokumentový server apod. Přístup do tohoto informačního systému mají všichni zaměstnanci, studenti, externisté i absolventi univerzity na adrese is.mendelu.cz. Správcem systému je ÚIT ve splupráci se systémovými integrátory. Pro uživatele je připravena řada návodů a postupů, podporu zajišťují systémový integrátoři nebo lze využít helpdesk.

Portál kurzů

Na portálu kurzů, seminářů a akcí pořádaných na MENDELU je možné se se registrovat na pořádané kurzy. Portál provozovaný na adrese kuzry.mendelu.cz je určen jak pro studenty a zaměstnance MENDELU, tak i pro širokou veřejnost. Správcem systému je ÚIT, který pro administrátory portálu připravil návod k vložení nového kurzu. Uživatelé mohou pro případné dotazy využít příslušný formulář.

Helpdesk

Prostřednictvím tohoto systému mohou studenti a zaměstnanci MENDELU zadávat dotazy a požadavky vztahující se k univerzitní počítačové síti, bezdrátové síti i provozovaným informačním systémům na MENDELU. Správcem helpdesku je ÚIT, případné dotazy k této aplikaci můžete vložit přímo prostřednictvím této aplikace provozované na adrese helpdesk.mendelu.cz. Správce systému připravil pro uživatele videonávod pro zadání noho požadavku.

knihovnaKnihovnické systémy

V katalogu Ústřední knihovny MENDELU mají studenti a zaměstnanci MENDLU možnost získat veškeré informace o svých výpůjčkách a rezervacích. Správcem systému provozovaného na adrese katalog.mendelu.cz je ÚIT. Pro uživatele je nápověda součástí systému a pro další dotazy a připomínky lze využít email: katalog@mendelu.cz.

Office 365

Služba Microsoft Office 365 (o365) je moderní cloudové prostředí obsahující e-mail, známé aplikace Microsoft Office v nejaktuálnější verzi, datové uložiště i nástroje pro týmovou komunikaci. Služba je provozována na doméně o365.mendelu.cz a je dostupná pro všechny studenty i zaměstnance MENDELU. Správcem služby o365 je ÚIT, který pro uživatele připravil řadu návodů a postupů pro práci s touto službou. Dotazy k službě o365 je možné zadat prostřednictvím helpdesku.

Poštovní server Mail

Mail je hlavní poštovní server MENDELU, sloužící zaměstnancům a studentům k přístupu k elektronické poště (dále je možno využívat poštovní řešení v UIS a v Office 365). Server je dostupný na adrese mail.mendelu.cz. Správcem je ÚIT. Jak nastavit MS Outlook nebo Thunderbird je uvedeno na stránkách Ústavu informačních technologií. V případě komplikací je možné zadat požadavek prostřednictvím helpdesku.

Stravovací systém

Ve stravovacím systému WebKredit mají studenti a zaměstnanci MENDLU k dispozici aktuální jídelníček i historii svého stravovacího účtu včetně realizovaných plateb. Systém je provozován na adrese webkredit.mendelu.cz. Správcem stravovacího systému je SKM. V případě dotazů k tomuto systému použijte helpdesk.

RS Emersion CMS

Redakční systém Emersion CMS slouží k přípravě webových stránek. Uživatelům je nastavován přístup do redakčního systému v souladu se směrnicí č. 2/2013. Správcem redakčního systému je ÚIT. Pro uživatele je součástí sytému nápověda formou videonávodů. Na webu ÚIT je popis rozšíření a řada doporučení pro instalaci RS na MENELU. V případě komplikací je možné zadat požadavek prostřednictvím helpdesku.

Vezeer

Systém Vezeer slouží ke sběru a evidenci požadavků pro veřejné zakázky. Zaměstnanci MENDELU mohou do systému zadávat požadavky na adrese vezeer.mendelu.cz. Správcem systému je OVZ. Pro uživatele je návod na používání systému Vezeer dostupný na stánkách Oddělení veřejných zakázek.

ISHAP

Informační systém hodnocení akademických pracovníků je provozován na adrese ishap.mendelu.cz. Správcem systému je RNDr. Michael Banzet (ÚIT) v gesci prorektora pro vědu a výzkum. Návod pro práci v systému je jeho součástí. Pro cvičné účely slouží instalace na adrese ishap2.mendelu.cz Případné dotazy je možné zadávat přes helpdesk.

OBD

Systém OBD se skládá ze tří modulů. Modul OBD slouží k evidenci a vykazování bibliografických záznamů vědeckých a akademických pracovníků MENDELU. Modul Granty a projekty, nabízí kompletní řešení životního cyklu grantů a projektů včetně financování. Navazující poslední modul IGA je používán k tvorbě, správě a provozování Interní grantové agentury. Systém OBD je přístupný na adrese obd.mendelu.cz. Správcem systému je ÚIT.

Full Cost

Ekonomický systém pro sledování nákladů podle metodiky Full Cost. Systém je určen pro ekonomické vedení univerzity a fakult. Systém je na adrese fc.mendelu.cz. Správcem systému je ÚIT.

sapSAP

Ekonomický systém SAP je provozní informační systém pro ekonomické a řídící agendy -- účetnictví, controlling, sklady, personalistiku, řízení investic a majetku, nákup a prodej apod. Tento informační systém není veřejně přístupný, oprávnění uživatelé rektorátu a fakult mají přístup pomocí aplikace instalované na jejich osobních počítačích. Správcem systému je ÚIT. Pro uživatele je průběžně připravována a aktualizována nápověda a v případě komplikací je možné zadat požadavek do helpdesku.

Theses a OdevzdejTheses a Odevzdej

Systémy Theses a Odevzdej jsou implementované do UIS a slouží k porovnání všech závěrečných a průběžně odevzdávaných prací s rozsáhlou databází systémů Theses a Odevzdej. Podrobné informace o systémech jsou uvedeny na stránkách ÚIT v části podpora UIS.