Vážení kolegové, milí studenti,

v dnešní době jsou informační a komunikační technologie nepostradatelným pomocníkem akademických i nekademických pracovníků. Většina z nás si bez UIS či bez fungující infrastrukutry provoz univerzity nedovede představit. Našim hlavním úkolem je udržovat a starat se o stále se rozvíjející informační technologie, sledovat moderníi trendy a reagovat  na aktuální výzvy, abychom Vám mohli poskytnout kvalitní podporu akademických procesů. V poměrně malém týmu lidí a za úzké spolupráce s fakultami se snažíme o to, aby vše probíhalo hladce. Bez Vaší podpory a zpětné vazby by naše práce postrádala smysl. Podporujeme vstřícnou komunikaci napříč celou univerzitou i mimo ni  - uvítáme také každý dobrý napad. Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

Ing. Stratos Zerdaloglu
ředitel Odboru informačních technologií

Naše hlavní úkoly

 • staráme se o koncepci a rozvoj informačních a komunikačních technologií
 • spravujeme nejenom agendové, ekonomické, studijní nebo také knihovnické informační systémy
 • provozujeme a spravujeme webové stránky univerzity
 • zabezpečujeme provoz a rozvoj univerzitní drátové i bezdrátové počítačové sítě na většině organizačních součástí univerzity
 • pečujeme o hladký běh desítek celouniverzitních serverů
 • dohlížíme na přístupový systém univerzity
 • pod palcem máme také vykazování studií i vědy a výzkumu
 • poskytujeme metodickou podporu fakultním IT správcům
 • opravujeme a nakupujeme výpočetní techniku
 • tiskneme výplatní pásky pro zaměstnance univerzity
 • zajišťujeme přímý servis koncových uživatelů celoškolským a rektorátním pracovištím
 • zastupujeme univerzitu u partnerských organizací (CESNET, EUNIS CZ, KC VVŠ)

Směrnice pro využívání informačních a komunikačních technologií

Tato směrnice je závazná pro využívání informačních a komunikačních technologií v prostorách Mendelovy univerzity a informačních a komunikačních technologií, které jsou v majetku univerzity. Stáhnout směrnici