Služba Office 365

office365

Proč používat Office 365:

  • integrovaná pošta, automaticky udržované kontakty
  • sledování dostupnosti osob a zdrojů
  • sdílení informací o kalendáři a koordinace schůzek
  • propojení kalendáře s rozvrhem
  • sdílení souborů a výměna informací prostřednictvím osobního webu s integrovaným řízením přístupu osob
  • současný přístup k osobní poště, kalendářům, úkolům a kontaktům (osobním, univerzitním) z více míst a integrace do dalších služeb (např. GMail rozhraní)
  • zapojení široké palety přenosných zařízení (tablet, telefon) a synchronizace údajů
  • možnost integrace již užívaných služeb pošty a kalendářů do jednoho místa

Návody k přechodu na Office 365

Návody aplikací Office 365

Různé